Committee of Recommendation

 

 

Frans Timmermans

Dr. Frans Timmermans, eurocommissaris en vicepresident Europese Commissie

Eenheid in verscheidenheid is het motto van Europa. Wat ons bindt, als Europeanen, zijn waarden als gelijkheid, vrijheid en eerbied voor de rede. De oude Grieken droegen de kiem van deze waarde, onze jongeren dragen de hoop op verdere bloei ervan.

Hun culturele en taalkundige verscheidenheid, zo blijkt bij Aischylos, is daarbij geen zwakte, maar juist een bron van kracht.

 

E. Wetzels

Drs. Eric P.G. Wetzels, directeur Centre Céramique, Kumulus, Natuurhistorisch museum

Ken Uw Klassiekers en ken de Klassieken.

Waarom zou je gymnasium volgen? Dode talen en een hoge moeilijkheidsgraad, is dat wel zinvol? Moet je kinderbreinen daar mee lastig vallen? Ja, blijkt uit diverse onderzoeken. Veel kennis die niet direct toepasbaar lijkt, blijkt in het grotere plaatje toch veel meerwaarde op te leveren. Als je kenniskapstok groot en breed is, blijft er ook veel aan hangen. Wat een genot, om vanuit een brede blik naar de wereld te kunnen kijken. Wat fijn om zaken te weten die misschien niet direct in geld om te zetten zijn, maar die wel inzicht geven in de menselijke zoektocht en menselijke waardigheid. Wat heerlijk als je een kapstok hebt, die het interpreteren van oude beelden of schilderijen mogelijk maakt. Want alleen als je veel weet, zie je de waarde die anderen ontgaat.
Betekent dat dan ook dat Aischylos alleen bekeken kan worden door mensen die hun klassieken en klassiekers kennen?  Natuurlijk niet! Je kunt er evengoed zonder voorkennis van genieten. En als je je klassiekers niet allemaal kent, heb je nu de kans om er een te leren kennen! Geniet!

hildegard.schneider

Prof.Dr. Hildegard E.G.S.Schneider, hoogleraar en decaan Maastricht University

 

Screen Shot 2015-01-18 at 16.24.05

Mr. Philip J.I.M. Houben, voormalig burgemeester Maastricht, aan wie wij heel veel te danken hebben.

Tijdens mijn burgemeesterschap van Maastricht ( 1985-2002) heb ik veel Euregionale en Europese projecten zien voorbijkomen, projecten die naast particuliere steun ook om financiële steun van overheden vroegen.

Met terugwerkende kracht zou ik het project Aischylos tot “het voorbeeld-project “ bestempelen, waarin jongeren/studenten het Europese ideaal, om over grenzen heen elkaar te leren kennen, inspireren en samen te werken,op hoogst creatieve en originele wijze, gestalte geven.

O.a. door theaterstukken van grote Griekse dichters tot leven te brengen en samen met jongeren/studenten uit andere Europese landen te musiceren. Een unieke ervaring die je je hele leven lang bij blijft !

Aischylos : “het voorbeeldproject“ om op schouders van het verleden over grenzen heen aan een toekomst te bouwen, waarin het Europese ideaal, dynamisch bruisend en theatraal, centraal staat.

Warm aanbevolen!