Photo and video

2016 / 2017 Trachiniai

kickoff_trachiniai_2016-3605   Kick Off                        repwk1_trachiniai_2016-0377   Rehearsal 1

                                   

2015/2016 – Antigone

Antigone_2016_Seraing-5077Performance Eindhoven

Antigone_2016_Seraing-4989Performance Seraing

Antigone2016-8965Rehearsal 3]

Antigone_2e-rep.weekend-7001Kick Off + Rehearsal 2

2014/2015 – Orestes en Elektra

Orestes_Elektra_IL6_3189Maastricht

Orestes150202-74543Weert

OrestesElektraEindhoven-2848Eindhoven

OrestesElektraHeerlen-74651Heerlen

_DSC8499Seraing

OrestesElektraGenerale-74408Generale

 

Orestes en Elektra_kick off-13Kick Off

Orestes2015-61166First rehearsal weekend

Orestes2015-73362Second rehearsal weekend

2013/2014 – Filoktetes

First rehearsal weekend

Filoktetes premiere Maastricht

Filoktetes Weert

Filoktetes Eindhoven

 

Filoktetes Seraing

2012/2013 – Bacchae

Performance Maastricht

 

2011/2012 – Medea

2011 SummerProject

2010/2011 – Hekabe

2009/2010 Oidipous